In samenwerking met o.a.:
Boek.nl - boek presentatie

Beta-versie
Zoek?ISBN Titel Schrijver Locatie
Boekdata presentatie
Bekijk hoe uw informatie
wordt gepresenteerd
op o.a. Boek.nl
Machtiging aan CvdM

Daar het CvdM titel- en prijsopgaven van uitgevers bij voorkeur in het Onix-formaat ontvangt, kunnen uitgevers baat hebben bij de Onix-Robot op www.boek.nl. Deze Onix-Robot vertaalt titelgegevens aanwezig in de NBDB (Nederlandse BoekDataBank - zoals beheerd door BoekTrust en voor iedereen te raadplegen op www.boek.nl) in het Onix-formaat. Deze vertalingen kunnen als Onix-bericht door de uitgever zelf aan het CvdM (en andere boekdatabanken) worden doorgezonden.

Maar ook kan de uitgever Boek.nl/BoekTrust machtigen om deze opgaven (en mutaties) - voorzover als relevant voor het CvdM - automatisch voor hen te verzorgen. Daartoe zijn de volgende stappen nodig:


1: de uitgever vraagt een BoekTrust-account aan om zijn titelgegevens in de NBDB te kunnen beheren

2: de uitgever controleert zijn titelgegevens aanwezig in de NBDB en muteert deze waar nodig (m.b.v. het BoekTrust-account)

3: de uitgever zendt een eenmalige machtiging aan het CvdM volgens bijgaand formulier - en een kopie daarvan aan info@boek.nl of naar fax 0294-415183