Deze website gebruikt cookies. Door op OK te klikken geeft u aan hiermee akkoord te gaan.
laden
Zoekresultaat laden...
 
In samenwerking met o.a.:
Boektrust.nl - boekdata beheer
voor professionals
Beta-versie 1.0.2
Zoek?ISBN Titel Schrijver Locatie
Boekdata
Zelf uw boek-informatie
toevoegen via Boek.nl
< Terug naar vorige pagina
Titel
Prisma pocketwoordenboek Fries
ISBN
9789000352371
Auteurs
Jantsje Post / Arjan Hut / Janneke Spoelstra 
Prijs
€ 15.99
Leverbaarheid
Ja


Mogelijk te koop bij de boekhandel(s):

Bol.com | Libris.nl |
Prisma pocketwoordenboek Fries  

Flaptekst

Nieuwe editie van het Fries woordenboek -- Nije edysje fan it Frysk wurdboek

Die andere officiële landstaal - met ruim een half miljoen sprekers, verplicht (en met liefde) onderwezen op de Friese scholen - verdient een betrouwbaar woordenboek. Deze Prisma behoort daarom tot de standaarduitrusting van de Friese jeugd en van iedereen die veel met Fries te maken heeft.

In deze nieuwe editie zijn de meest recente officiële spellingswijzigingen doorgevoerd en zijn alle trefwoorden aangepast aan de Foarkarswurdlist (voorkeurswoordenlijst) van het Fries, zoals te vinden op www.taalweb.frl, ontwikkeld door de Fryske Akademy

Dy oare offisjele lânstaal - mei in heal miljoen sprekkers, ferplicht (en mei leafde) ûnderwiisd op ’e Fryske skoallen – fertsjinnet in betrouber wurdboek. Dizze Prisma heart dêrom ta de standerttarissing fan ’e Fryske jongerein en fan elkenien dy’t in soad mei it Frysk te meitsjen hat.

Yn dizze nije edysje binne de meast resinte offisjele staveringswizigingen trochfierd en binne alle trefwurden oanpast oan ’e Foarkarswurdlist fan it Frysk, lykas te finen op www.taalweb.frl, ûntwikkele troch de Fryske Akademy.

  • Fries-Nederlands en Nederlands-Fries in één band
  • Handzaam en toegankelijk voor gebruik op school en in het dagelijks leven
  • Sluit aan bij leermethoden Fries die op scholen worden gebruikt
  • Samengesteld en bijgewerkt door experts in de Friese taal
  • Frysk-Nederlânsk en Nederlânsk-Frysk yn ien bân
  • Hânsum en tagonklik foar gebrûk op skoalle en yn it deistich libben
  • Slút oan by learmetoaden Frysk dy’t op skoallen brûkt wurde
  • Gearstald en bywurke troch eksperts yn ’e Fryske taal

Recensie(s)
Voeg een recensie toe Recensie toevoegen.

Nominatie(s)
Geen nominaties gevonden

Over deze titel
Zoek deze titel ook bij
KB, Literatuurplein, Google Books, CvdM, Titelbank.nl
Algemeen
Titel
Prisma pocketwoordenboek Fries
ISBN (10)
9000352370
ISBN (13)
9789000352371
Publicatiedatum
 
Auteur(s)
Redacteur
Martha Hofman
Auteur
Jantsje Post
Auteur
Arjan Hut
Auteur
Janneke Spoelstra
Kenmerken
Productvorm
 
Extra gegevens
Locatie
* locatie(s) toe te voegen Locatie toevoegen. 
Website uitgever
URL toevoegen. 
Verkrijgbaarheid
Centraal Boekhuis
Verkrijgbaar ( €15.99 )

Informatie onjuist? - mail ons een correctie of aanvulling URL toevoegen.

http://backend.boek.nl/rest/book/9789000352371?detail=full  Bekijk deze titel als Onix-bericht

  • Mogelijk te koop bij: